દેશી ધમાચકડી

એક ટચુકડો સંવાદ

Posted in ગમ્મત, સત્ય, હાસ્ય by અશ્વિન on સપ્ટેમ્બર 24, 2010

કાલે સાંજે ઓફિસે થી ઘરે જતી વખતે પોર્ટ ઓથોરીટી પર ચાલતા ચાલતા સાંભળેલો, એક સ્ત્રી અને પુરુષ નો, ૨-૩ લાઈન નો ટૂંકો સંવાદ.
સ્ત્રી: Does your wife cook? (તારી પત્ની રસોઈ બનાવે?)
પુરુષ: Yes. (હા)
સ્ત્રી: Daily evening? (રોજ સાંજે બનાવે?)
પુરુષ: Yes. (હા)
સ્ત્રી: You are very lucky. (તું ખુબ જ નસીબદાર છે.)

હવે કલ્પના કરો કે કાઠીયાવાડ માં કોઈ આવો પ્રશ્ન કરે કે “તારી પત્ની રસોઈ બનાવે?” અને ઉપર થી પૂછે કે “રોજ બનાવે?” તો ભાયડા નો જવાબ શું હશે?

Advertisements